شرکت روستا قهرود


کانون توجه و تمرکز این مجموعه برتولید محصولات کشباف می باشد.و کلیه ماشین الات مورد استفاده در خط تولید این شرکت از بهترین نوع ماشین الات مشابه از اروپا و ژاپن است و معیار اساسی انتخاب این ماشین الات میزان کیفیت و سرعت تولید بوده است.


محصولات